Tugasan Pengukuran dan Penilaian Sem 1 Sesi 20162017

Semua pelajar mesti siapkan tugasan seperti tarikh yang telah ditetapkan

a) Laporan Pembentangan tutorial mingguan hendaklah dihantar softcopy ke emel mdyusoffdaud@ukm.edu.my

b) Laporan tugasan kumpulan hendaklah dihantar selewat-lewatnya minggu ke 14. Pastikan anda menjawab semua persoalan kajian seperti tertera dalam Tutorial 1.

c) Melalui blog ini saya upload tatacara untuk mengira nilai pekali kebolehpercayaan . Sila rujuk menu tugasan.;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s