Hands On Penggunaan Excell

Penggunaan Excell dalam Pengiraan Pekali Kebolehpercayaan

Sila Click dan cuba pengiraan nilai tersebut id-ik, id-ika, id-ikb dan kiraan-pekali

Advertisements