Pengiraan Pekali Kebolehpercayaan

Mengira Indeks Kebolehpercayaan Tugasan Pembinaan dan Pengujian Item Soalan.

 

 1. Pengiraan Indeks Kebolehpercayaan menggunakan kaedah bahagi dua (Split-half)
 • Kaedah Pengiraan
  • Pengiraan Secara Manual
  • Penggunaan Microsoft Excell
 • Sebagai contoh
  • Satu set soalan ujian mengandungi 40 item (Skema markah betul 1 dapat 1 markah (total markah ialah 40)
  • Soalan ini di tadbir kepada 10 orang Pelajar di namakan sebagai A,B,C,D,E,F,G. H,I dan J.
  • Set soalan 40 item itu di pecah kepada set item ganjil (Item 1.3.5.7………39) dan set item genap (Item 2,4.6.8.10……..40)
  • Sebagai contoh, Skrip Pelajar A, Jumlahkan markah bagi item Genap dan letakkan dalam Jadual 1, seterusnya jumlah markah bagi item ganjil dan letakkan dalam Jadual 1
  • Labelkan Jumlah markah Item Genap sebagai X dan jumlah markah Item Ganjil sebagai Y.

Berikut ialah Data yang diperolehi

Jadual 1:  Markah Item Genap dan Ganjil

Pelajar Skor Total   Jumlah markah Item-item Genap

X

Jumlah Markah Item-item Ganjil

Y

A 40   20 20
B 28   15 13
C 35   19 16
D 38   18 20
E 22   10 12
F 20   12 8
G 35   16 19
H 33   16 17
I 31   12 19
J 28   14 14

 

Seterusnya lengkapkan Jadual berikut

 

 

 

 

Pelajar Skor Total Item Genap

X

Item Ganjil

Y

x y x2 y2 xy
A 40 20 20 4.8 4.2 23.04 17.64 20.16
B 28 15 13 -0.2 -2.8 0.04 7.84 0.56
C 35 19 16 3.8 0.2 14.44 0.04 0.76
D 38 18 20 2.8 4.2 7.84 17.64 11.76
E 22 10 12 -5.2 -3.8 27.04 14.44 19.76
F 20 12 8 -3.2 -7.8 10.24 60.84 24.96
G 35 16 19 0.8 3.2 0.64 10.24 2.56
H 33 16 17 0.8 1.2 0.64 1.44 0.96
I 31 12 19 -3.2 3.2 10.24 10.24 -10.24
J 28 14 14 -1.2 -1.8 1.44 3.24 2.16
MEAN atau 15.2 15.8 95.6 143.6 73.4
SD 3.26 3.99

 

N=ialah bilangan Pelajar (dalam kes ini 10 orang)

 

Mencari Nilai Mean = atau symbol X iaitu Jumlah markah X di bahagi dengan bilangan pelajar

Nilai   x  =  X – X

 

Nilai y =  Y – Y

 

mean

SD untuk item X = SDX = atau symbol, s  atau alpha     7494259_f260

 

 

 1. Pengiraan Menggunakan Perisian Excell

 

 • Key in Data dari Jadual 1 kedalam Sel Excell seperti Print Screen berikut.

 

excell1

Pada sel C12 taipkan =AVERAGE(C2:C11) tekan enter dan drag ke kanan

Pada sel C13 taipkan =STDEV(C2:C11) tekan enter dan drag ke kanan

 

Pada sel G2 taipkan =E2^2 tekan enter dan drag ke bawah

Padas el H2 taipkan =F2^2 tekan enter dan drag ke bawah

 

Pada Sel I2 taipkan =E2*F2 tekan enter dan drag ke bawah

 

Datadata yang diperolehi ganti dalam formula untuk mendapatkan nilai pekali kebolehpercayaan.

 

 1. Pengiraan Pekali dengan memasukkan data mentah dan formula terus dapat nilai

 

Contoh:

corel

 

 

Contoh1 Rujuk Kes 1 pada ruangan G2 insert formula dari Excell iaitu =CORREL(B3:B14,C3C14) tekan enter terus dapat nilai 0.88

 

excell2

Atau Contoh Kes 2

Pilih CORREL tekan ok

corel2

 

Seterusnya Kotak CORREL appear,

Pada Array 1 taip C19:C28    label C19 sel ini ditaip refer pada data sel 1 markah ganjil dan C28 ialah markah terakhir markah ganjil (bergantung pada kedudukan markah dalam sel excel masing-masing)

Seterusnya pada Array 2 hal yang sama dilakukan D19 ialah markah untuk item genap dan D28 ialah markah terakhir.

 

Seterusnya tekan ok…. Nilai 0.63 terhasil ialah nilai nilai pekali

 

Advertisements